Nâng cấp, root máy, sửa lỗi, mở mạng Samsung Galaxy J model SM-J110F (Vũng Tàu)

Unlockvungtau.com Nhận Nâng cấp, root máy, sửa lỗi, mở mạng Samsung Galaxy J model SM-J110F (Lấy ngay!!!!!!)

Chúng tôi nhận sửa các lỗi như treo logo, lỗi khởi động lại , lỗi root máy, cài xMod để hack game. Unlock, giải mã Galaxy J model SM-J110F- Lấy ngay trong 15- 20 phút

Waiting ADB device… OK
Reading phone info…
Model: SM-J110F
Android version: 4.4.4
Product code: SM-J110GZBDXME
Phone version: J110GDXU0AOK1
PDA version: J110FXXU0AOGE
CSC version: J110FOJV0AOGE
CSC country code: UAE
CSC sales code: XSG
HW version: MP 0.400
Phone S/N: R58H10BY21P
Modem board:
RF cal date: 20160106
IMEI: 3534060748xxxx
Checking Super user right… true
Reading nv data… OK
Analysing SEC file… OK
Initialization AT RIL… OK
Bypass MSL… OK
Unlocking… OK
Rebooting phone… OK
Unlock done

Full file để cứu máy

2016-03-11_083430

Trả lời