[DV] Root , unlock, mở mạng Samsung Galaxy Note, Galaxy S6/S6 Edge nhà mạng AT-T Android Lollipop 5.1.1 (Vũng Tàu)

Unlockvungtau.com Nhận Root , unlock, mở mạng Galaxy S6/S6 Edge nhà mạng AT-T Android Lollipop 5.1.1 (Vũng Tàu)

Các model bao gồm : SM-G920A, SM-G925A, SM-G928A , SM-N920A

Ngoài ra chúng tôi nhận uprom , nâng cấp, sửa lỗi treo logo, các lỗi do nâng cấp, nhận xóa các ứng dụng nhà mạng, các ứng dụng ko cần thiết, cài xMod..

Nhận fix imei, viết lại imei theo imei gốc của máy.

Waiting ADB device… OK
Reading phone info…
Model: SAMSUNG-SM-N920A
Android version: 5.1.1
Product code: SM-N920AZKEATT
Phone version: N920AUCU2APB2
PDA version: N920AUCU2APB2
CSC version: N920AATT2APB2
CSC country code: USA
CSC sales code: ATT
HW version: REV1.0
Phone S/N: R38G80H9TGZ
Modem board: SHANNON333
RF cal date: 20150814
IMEI:
Checking Super user right… true
Initializating zTool… OK
Running zTool, please wait… OK
Reading nv data… OK
Checking NV data… OK
Calculating… OK
Writing nv data… OK
Rebooting phone… OK
Unlock done

Model : SM-G920A Unlock!

Checking hash file… OK
Waiting ADB device… OK
Reading phone info…
Model: SAMSUNG-SM-G920A
Android version: 5.1.1
Product code: SM-G920AZKAATT
Phone version: G920AUCU3BOJ9
PDA version: G920AUCU3BOJ9
CSC version: G920AATT3BOJ9
CSC country code: USA
CSC sales code: ATT
HW version: REV1.0
Phone S/N: R38G40HABQY
Modem board: SHANNON333
RF cal date: 20150414
IMEI:
Checking Super user right… true
Initializating zTool… OK
Running zTool, please wait…
Start… OK
Init… OK
Generate and check client proof… OK
Verify proof by client… OK
Reading data… OK
Reading nv data… OK
Checking NV data… OK
Calculating… OK
Please wait, calculating codes… OK (time – 00:00:02)
Freeze code: 70846205
NET lock: 14950206
Sub lock: 00000000
SP lock: 00000000
CP lock: 00000000
SIM lock: 00000000
For check lock status: *#7465625#

Chi tiết xin liên hệ : 0128 444 8118  để được hỗ trợ

[rev_slider samssung-s6]

Trả lời