Unlock SIM, unlock bootloader, nạp tiếng Việt, Nga, Pháp, Iran cho HTC Sensation XE Z715e (Vũng Tàu)

Unlockvungtau.com nhận Unlock SIM, unlock bootloader, nạp tiếng Việt, Nga, Pháp, Iran cho HTC Sensation XE Z715e, nhận sửa boot, sửa các lỗi do up nhầm rom, up rom bị cúp điện, up rom dẫn đến máy treo logo, khởi động liên tục, mất boot.

htc_sensation_xe1 htc_sensation_xe2 htc_sensation_xe3 htc_sensation_xe4

C:\adb>fastboot devices
SH1B8V805391 fastboot

C:\adb>fastboot getvar all
(bootloader) version: 0.5
(bootloader) version-bootloader: 1.29.0000
(bootloader) version-baseband: 11.23.3504.07_M2
(bootloader) version-cpld: None
(bootloader) version-microp: None
(bootloader) version-main: 3.32.708.151
(bootloader) serialno: SH1B8V805391
(bootloader) imei: 359118041358182
(bootloader) product: pyramid
(bootloader) platform: HBOOT-8260
(bootloader) modelid: PG5813001
(bootloader) cidnum: HTC__622
(bootloader) battery-status: good
(bootloader) battery-voltage: 3696mV
(bootloader) partition-layout: Generic
(bootloader) security: on
(bootloader) build-mode: SHIP
(bootloader) boot-mode: FASTBOOT
(bootloader) commitno-bootloader: 705f86f6
(bootloader) hbootpreupdate: 11
(bootloader) gencheckpt: 0
all: Done!
finished. total time: 0.521s

Lưu ý : Tiếng Việt sau khi nạp vào máy hoàn toàn không bị mất nếu quý khách reset lại máy, không phải cách cài file apk để có tiếng Việt tạm thời. ROM mượt, ổn định và rất tiết kiệm PIN. Không có app rác và các app của nhà mạng. 

[rev_slider ds_unlock_samsung]

Trả lời