Unlock, mở mạng, giải mã SAMSUNG SM-J110H (Vũng Tàu)

Unlockvungtau.com nhận Unlock, mở mạng, giải mã SAMSUNG SM-J110H (Lấy ngay)

Chúng tôi nhận unlock mọi model Samsung, mọi phiên bản, mọi nhà mạng trên thế giới. Một số máy model mới các thiết bị chưa hỗ trợ unlock chúng tôi sẽ nhận order code từ nhà mạng. Giá cả cạnh tranh, đảm bảo chất lượng.

Platform: Samsung Android
Selected port: COM40
Selected model: SM-J110H
Detected phone model: SM-J110H
Firmware compiled date: Sat Jul 25 15:50:45 KST 2015
PDA version: J110HXXU0AOGA
CSC version: J110HOJV0AOGB
SW version: J110HXXU0AOGA
Phone IMEI: 3552540xxxxxx
Phone SN: R51GB0LJEHA
Android version: 4.4.4 (KTU84P)
Connecting to phone’s modem port, please wait…
Found phone on COM41
Reading phone unlock codes. It can take some time, please wait…
FREEZE unlock code: 05334527
NET LOCK unlock code: 13424848
Work time: 0:00:25

[rev_slider lienhenhanh]

 

Trả lời