Cách bật nút “HOME ảo” có sẵn trên Galaxy S6/S6 edge và Android 5.0 (Vũng Tàu)

Chức năng của nút menu ảo giống với nút home ảo tích hợp sẵn trên iOS. Và giống như trên iOS, nút menu ảo này cũng được tích hợp sẵn trên Galaxy S6/S6 Edge nói riêng, và Android 5.0 nói chung.

Bước 1: Các bạn click vào “Hỗ Trợ”
Cách bật nút Home ảo có sẵn trên Galaxy S6 S6 edge và Android 5 0
Bước 2: Các bạn chọn “Thao tác và tương tác”
Cách bật nút Home ảo có sẵn trên Galaxy S6 S6 edge và Android 5 0
Bước 3: Chọn mục ” Menu Hỗ Trợ”
Cách bật nút Home ảo có sẵn trên Galaxy S6 S6 edge và Android 5 0
Bước 4: Các bạn gạt mục “Tắt” thành “Bật”
Cách bật nút Home ảo có sẵn trên Galaxy S6 S6 edge và Android 5 0
Khi này trên màn hình xuất hiện 1 nút tròn màu xanh, như vậy là đã hoàn thành.
Các bạn có thể chỉnh sửa, thêm hoặc bớt những mục cần thiết cho menu ở mục “Sửa”
Cách bật nút Home ảo có sẵn trên Galaxy S6 S6 edge và Android 5 0
Các bạn nhớ up hình ảnh kết quả sau khi kích hoạt nút “Menu ảo” nhé. Vì nút “Menu ảo” của tưng máy có giao diện khác nhau.
Theo choimobi.vn

Trả lời