Unlock, giải mã, sửa lỗi mất sóng, sửa imei, xóa chế độ Factory Mode , root , cài game, nâng cấp cho Samsung SM-N910T3 (Vũng Tàu)

Unlockvungtau.com nhận Unlock, giải mã, sửa lỗi mất sóng, sửa imei, xóa chế độ Factory Mode , root , cài game, nâng cấp cho Samsung SM-N910T3

Nhận sửa lỗi treo logo Samsung, cài tiếng Việt. Fix mọi lỗi do phần mềm, do nâng cấp.

sm-n9103t

sm-n910t3_tv

Reading phone info…
Model: SM-N910T3
Android version: 5.1.1
Product code: SM2N910TZWKTMB
Phone version: N910T3UVU1DOG1
PDA version: N910T3UVU1DOG1
CSC version: N910T3TMB1DOG1
CSC country code: USA
CSC sales code: TMB
HW version: REV1.1
Phone S/N: RF8GXXXXXXX
Modem board: MDM9225M
RF cal date: 2015.07.18
IMEI:
Initialization AT RIL… OK
Bypass MSL… OK
Checking for compatible phone and cert… OK
Phone KEY ID: 0772
Writing CERT… OK
Checking CERT status… OK
Rebooting phone… OK

[rev_slider Unlock_docomo_softbank]

Trả lời