Unlock, mở mạng, giải mã điện thoại LG A340 AT&T (Vũng Tàu)

Unlockvungtau.com nhận Unlock, mở mạng, giải mã điện thoại LG A340 AT&T (Quý khách chờ lấy ngay trong 15 phút)

Checking data…OK
Model ID: LGA340
Firmware compiled date: FEB 11 2012
Firmware compiled time: 22:00:00
Firmware released date: Feb 13 2012
Firmware released time: 01:30:42
SW Version: LGA340-QSC6270-V10d-FEB-11-2012-ATT-US
Bluetooth address: 40:B0:FA:F3:22:99
Switching to Download mode…OK
Unlocking…
Sending loader…OK
Initializing flash…OK
Reading security area…OK
Analyzing security…OK
IMEI: 013501-00-xxxxxx
Bluetooth address: 40:B0:FA:F3:22:99
Writing security area…OK
Phone successfully unlocked!
Please, reboot the phone manually.

[rev_slider chaomungbandenvoivungtau]

Trả lời