Unlock, nâng cấp, nạp tiếng việt, root máy, s-off, super cid cho HTC Desire HD Model A9191 (Vũng Tàu)

Phải nói là mình rất bất ngờ vì đã lâu không còn thấy 1 máy HTC Desire HD nào từ 2013 , nhưng máy này khách yêu cầu nạp TV thì lại rất mới, hình như mua nhưng rất ít dùng hay máy ế đem từ nước ngoài  :D.  cidnum máy : HTC__621 của Đài Loan  mặc định không có TV, 2.3.5 boot cao. Nếu chỉ cần TV thì morelocale là ổn. Nhưng rảnh rỗi lấy lại file cũ và cũng là thích vì sự đẹp đẽ của em nó nên s-off, super cid,tv full để dùng cho ngon lành.

Đây là thông tin em nó khi còn nguyên bản :

(bootloader) version: 0.5
(bootloader) version-bootloader: 2.00.0030
(bootloader) version-baseband: 26.14.04.28_M
(bootloader) version-cpld: None
(bootloader) version-microp: 0438
(bootloader) version-main: 3.16.921.3
(bootloader) serialno: HT11LRX17390
(bootloader) imei: 356299046523070
(bootloader) product: ace
(bootloader) platform: HBOOT-7230
(bootloader) modelid: PD9810000
(bootloader) cidnum: HTC__621
(bootloader) battery-status: good
(bootloader) battery-voltage: 4069mV
(bootloader) partition-layout: Generic
(bootloader) security: on
(bootloader) build-mode: SHIP
(bootloader) boot-mode: FASTBOOT
(bootloader) commitno-bootloader: 62d2f26e
(bootloader) hbootpreupdate: 11
(bootloader) gencheckpt: 0
(bootloader) region-id: 0

Đây là thông tin em nó sau can thiệp :

(bootloader) version: 0.5
(bootloader) version-bootloader: 0.85.2425
(bootloader) version-baseband: 26.10.04.03_M
(bootloader) version-cpld: None
(bootloader) version-microp: 0438
(bootloader) version-main: 2.47.502.7
(bootloader) serialno: HT11LRX17390
(bootloader) imei: 356299046523070
(bootloader) product: ace
(bootloader) platform: HBOOT-7230
(bootloader) modelid: PD9810000
(bootloader) cidnum: 11111111
(bootloader) battery-status: good
(bootloader) battery-voltage: 4211mV
(bootloader) partition-layout: Generic
(bootloader) security: off
(bootloader) build-mode: SHIP
(bootloader) boot-mode: FASTBOOT
(bootloader) commitno-bootloader: a3d4fa0f
(bootloader) hbootpreupdate: 11
(bootloader) gencheckpt: 0
(bootloader) region-id: 0

Một số hình ảnh sau khi nâng cấp lên ICS 4.0.4

htc_desirehd_1 htc_desirehd_2 htc_desirehd_3

 

All Done!

[rev_slider unlockNOTE4]

 

 

Trả lời