Unlock, mở mạng, giải mã, mua code, gỡ TK Samsung Reactivation Lock trên Samsung Galaxy Note 3 SM-N9005 (Vũng Tàu)

Unlockvungtau.com nhận Unlock, mở mạng, giải mã, mua code Samsung Note 3 SM-N9005 (dịch vụ nhanh chóng và đảm bảo chất lượng – lấy ngay trong vòng 15-20 phút)

Unlockvungtau.com Nhận nâng cấp, gỡ tài khoản SAMSUNG. giải mã, nạp tiếng Việt, fix mất sóng, mất IMEI cho NOTE 3 model SM-N9005 mọi phiên bản

Gỡ Tài khoản SAMSUNG trên Note 3 N9005

sm-n9005-1 sm-n9005-2 sm-n9005-3

Unlock Samsung Note 3 N9005

Operation: Unlock
Selected model: SM-N9005
Reading phone info…
Reading IMEI… OK
IMEI: 359093055xxxxx
Reading security… new type
Bypassing… OK
Unlocking… OK
Reseting… OK
Unlock done

note3_n9005_1 note3_n9005_2 note3_n9005_3

Trả lời