[DV] Nâng cấp, root, unlock bootloader, sửa lỗi treo logo cho HTC Desire 300 (Vũng Tàu)

Unlockvungtau.com nhận Nâng cấp, root, unlock bootloader, sửa lỗi treo logo cho HTC Desire 300 – Lấy ngay trong thời gian 30-60 phút!

Máy đang dùng bị treo Logo HTC, hard reset không hết

Uprom bị sai, đang up bị mất điện hay sút dây dẫn đến lỗi

Update 18/05/2016

Thêm 2 máy HTC Desire 300 301e DONE!

Hai máy HTC Desire 300 bị treo logo, boot ko vào.

htc_desire_300_1 htc_desire_300_2

 

Thông tin 2 máy bị treo :

Máy 1:

Getting OEM Informations…
Qualcomm Detected
VERSION: 0.5
VERSION-BOOTLOADER: 1.17.0002
VERSION-BASEBAND: 14.11.36Q4.021
VERSION-MAIN: 1.06.707.2
SERIALNO: HT43FWL01317
PRODUCT: G3U
PLATFORM: HBOOT-8225
MID: 0P6A10000
SECURITY: ON
CID: HTC__044

Máy 2

Getting OEM Informations…
Qualcomm Detected
VERSION: 0.5
VERSION-BOOTLOADER: 1.17.0002
VERSION-BASEBAND: 14.11.36Q4.021
VERSION-MAIN:
SERIALNO: HT42RWL00265
PRODUCT: G3U
PLATFORM: HBOOT-8225
MID: 0P6A10000
SECURITY: ON
CID: HTC__044

htc_desire_300_3 htc_desire_300_4

Thông tin máy HTC Desire 300

(bootloader) version: 0.5
(bootloader) version-bootloader: 1.17.0002
(bootloader) version-baseband: 14.11.36Q4.021
(bootloader) version-cpld: None
(bootloader) version-microp: None
(bootloader) version-main: 1.06.707.2
(bootloader) version-misc: PVT SHIP S-ON
(bootloader) serialno: HT42SWL03527
(bootloader) imei: 3582800538xxxxx
(bootloader) meid:
(bootloader) product: g3u
(bootloader) platform: HBOOT-8225
(bootloader) modelid: 0P6A10000
(bootloader) cidnum: HTC__044
(bootloader) battery-status: good
(bootloader) battery-voltage: 3640mV
(bootloader) partition-layout: HTC
(bootloader) security: on
(bootloader) build-mode: SHIP
(bootloader) boot-mode: FASTBOOT
(bootloader) commitno-bootloader: dirty-a7640490
(bootloader) hbootpreupdate: 12
(bootloader) gencheckpt: 0
all: Done!
finished. total time: 0.040s

Một số hình ảnh sau khi flash thành công

htc_desire_300_1 htc_desire_300_2 htc_desire_300_3

[rev_slider ds_unlock_samsung]

Trả lời