Cách vào Download mode của tất cả các dòng LG

1. LG PRO 2 (D838, F350 LSK) download mode

Tắt hản máy, giữ Volume+, sau đó cắm cab kết nối usb, khi thấy điện thoại hiển thị chữ “Download mode” thì nhả phím Volume+ ra, chờ 1 chút là vào được.

2. LG FLEX (D950, D955, D958, L23, LS995) download mode
Tắt hản máy, giữ Volume+, sau đó cắm cab kết nối usb, khi thấy điện thoại hiển thị chữ “Download mode” thì nhả phím Volume+ ra, chờ 1 chút là vào được.

3. LG VU3 (F300LSK) download mode
Tắt hản máy, giữ Volume+, sau đó cắm cab kết nối usb, khi thấy điện thoại hiển thị chữ “Download mode” thì nhả phím Volume+ ra, chờ 1 chút là vào được.

4. LG G2 (D800, D801, D802, D803, D805, D806, D801BK, D802T) download mode
Tắt hản máy, giữ Volume+, sau đó cắm cab kết nối usb, khi thấy điện thoại hiển thị chữ “Download mode” thì nhả phím Volume+ ra, chờ 1 chút là vào được.

5. LG PRO (E980, E985, E986, E987, E988, F240LSK) download mode
Tắt hản máy, giữ Volume+ và Volume- , sau đó cắm cab kết nối usb, khi thấy điện thoại hiển thị chữ “Download mode” thì nhả phím Volume+ và Volume- ra, chờ 1 chút là vào được.

6. LG GK (F220K, L04E) download mode
Tắt hản máy, giữ Volume+ và Volume- , sau đó cắm cab kết nối usb, khi thấy điện thoại hiển thị chữ “Download mode” thì nhả phím Volume+ và Volume- ra, chờ 1 chút là vào được.

7. LG G PAD (V500, V507, V510) download mode
Tắt hản máy, giữ Volume+ và Volume- , sau đó cắm cab kết nối usb, khi thấy điện thoại hiển thị chữ “Download mode” thì nhả phím Volume+ và Volume- ra.

8. LG G (E970, E971, E973, E975, E976, E977, F180LSK) download mode
Tắt hản máy, giữ Volume+ và Volume- , sau đó cắm cab kết nối usb, khi thấy điện thoại hiển thị chữ “Download mode” thì nhả phím Volume+ và Volume- ra, chờ 1 chút là vào được.

9. LG GX F310, F310LR download mode
Tắt hản máy, giữ Volume+ và Volume- , sau đó cắm cab kết nối usb, khi thấy điện thoại hiển thị chữ “Download mode” thì nhả phím Volume+ và Volume- ra, chờ 1 chút là vào được.

10. LTE3 F260S download mode
Tắt máy, Nhấn Vol+, Search và cắm cáp USB, chờ máy tính nhận xong driver.
Bài viết được tổng hợp bởi hoangnova từ LGViet.com – vui lòng ghi rõ nguồn gốc nếu copy.

11. LTE2 F160 LSK / LV download mode
Tắt hản máy, nhấn giữ 2 nút volume + và volume -, cắm cab kết nối usb
hoặc
Giữ Volume +, home, rồi nhấn nguồn.

12. VU 2 F200LSK Download mode
Tắt hản máy, giữ Volume+ và Volume- , sau đó cắm cab kết nối usb.

13. LG G2 F320L/S/K D802 D803 Download mode
Tắt máy, giữ Volume + và cắm cab, máy sẽ tự khởi động vào download mode

14. LG G3 F400 L/S/K, D805… Download mode 
Tắt máy, giữ Volume + và cắm cab, máy sẽ tự khởi động vào download mode

Nguồn : LGviet.vn

[rev_slider Unlock_docomo_softbank]

Tagged on:

Trả lời