Hướng dẫn cách lấy file apk từ điện thoại ra máy tính, xóa file apk từ adb (có hình minh họa)

Đây là cách sử dụng câu lệnh thông qua ADB của android. Các câu lệnh đã được phổ biến khá nhiều trên mạng, các bạn chỉ cần đọc chút là hiểu ngay. Unlockvungtau không có ý định giới thiệu tất cả các lệnh adb mà chỉ tập trung giới thiệu cách lấy 1 hoặc nhiều file apk từ điện thoại Android ra máy tính có hình minh họa để bạn dễ hình dung

Yêu cầu :

 • Máy Android đã bật chế độ nhà phát triển (USB debug trong phần settings đó)
 • Dây cáp usb nối máy tính với thiết bị
 • Phần mềm ADB – bạn có thể tải adb tại đây LINK

Tiến hành:

Sau khi cài ADB vào máy tính thì trong folder sẽ có các file

adb

 

Mở cmd bằng cách bấm chuột phái vào folder adb và chọn Open command window here để vào

cmd

 

Sau khi CMD xuất hiện, gắn usb kết nối máy điện thoại. Bấm OK đồng ý trên điện thoại và gõ  adb devices kiểm tra xem nó đã kết nối hay chưa

Như hình dưới là đã kết nối OK rồi

adb_devices

Thông thường nếu bạn việt hóa như mình hay làm thì bạn chỉ cần quan tâm đến 3 folder chính trên điện thoại. Nó chứa những file hệ thống mà chúng ta cần lấy ra để việt hóa hay chỉnh sửa.

Lệnh truy cập vào 1 folder trên android từ máy tính là : adb cd /system/ <= lệnh này giúp bạn truy cập vào folder system trong điện thoại Android

adb_cd_system

 

bây giờ chúng ta dùng lệnh liệt kê toàn bộ file có trong folder /system . Xem nó chứa cái gì trong đó.

adb ls /system và gõ Enter

adb_ls_system

Đầy đủ danh sách file , folder trong system được hiển thị – Bây giờ mình hướng dẫn cách lấy file từ 3 folder ra máy tính (hình minh họa dưới)

adb_ls_system_2

Tiến hành lấy toàn bộ file từ folder app trong điện thoại Android

lệnh truy cập folder app như sau : adb cd /system/app và gõ enter

adb_cd_system-app

Bạn có thể dùng lệnh liệt kê các file trong app như đã giới thiệu bên trên để cho cửa số adb gọn lại – Bạn có thể skip bước kiệt kê này vì chúng ta chỉ muốn làm adb gọn lại chút chứ thực sự nó không quan trọng.

Lệnh liệt kê : adb ls /system/app 

1 danh sách các app rất dài sẽ hiện thị như hình

adb_ls_system-app

Nếu các bạn chỉ muốn lấy 1 file apk trong đó thì dùng lệnh : adb pull /system/app/tên file .apk  D:\unlockvt

Nếu muốn lấy hết thì sẽ gõ lệnh sau : adb pull /system/app D:\system-app

trong đó : D:\system-app là nơi bạn muốn copy file ra máy tính : mình để D:\system-app mục đích đánh dấu là đang lấy file từ folder app trong điện thoại – Để tránh nhầm lẫn khi làm việc với nhiều folder. Gõ enter và chờ kết quả.

adb_pull_system-app_D-syste

Bạn làm tương tự với 2 folder còn lại (folder : system/framework và folder system/priv-app)

adb_pull_system-framework-D

Khi làm xong bạn sẽ thấy 3 folder chứa toàn bộ apk file trên ổ D

2015-09-22_153538

“D:\system-app\BluetoothExt.odex”
“D:\system-app\Browser.apk”
“D:\system-app\btmultisim.apk”
“D:\system-app\btmultisim.odex”
“D:\system-app\C2U.apk”
“D:\system-app\CABLService.apk”
“D:\system-app\Calculator.apk”
“D:\system-app\Calendar.apk”
“D:\system-app\CertInstaller.apk”
“D:\system-app\CertInstaller.odex”
“D:\system-app\Clock.apk”
“D:\system-app\colorservice.apk”
“D:\system-app\CommonCamera.apk”
“D:\system-app\DayDreamVideo.apk”
“D:\system-app\DlnaService.apk”
“D:\system-app\DlnaService.odex”
“D:\system-app\DocumentsUI.apk”
“D:\system-app\Dumplog.apk”
“D:\system-app\Dumplog.odex”
“D:\system-app\EngineeringMode.apk”
“D:\system-app\EngineeringMode.odex”
“D:\system-app\EngSpecialTest.apk”
“D:\system-app\EngSpecialTest.odex”
“D:\system-app\EyeSightService.apk”
“D:\system-app\fastdormancy.apk”
“D:\system-app\fastdormancy.odex”
“D:\system-app\Feedback.apk”
“D:\system-app\Feedback.odex”
“D:\system-app\FeedbackService.apk”
“D:\system-app\FeedbackService.odex”
“D:\system-app\FileManager.apk”
“D:\system-app\FindMyPhone.apk”
“D:\system-app\FM2.apk”
“D:\system-app\FM2.odex”
“D:\system-app\FreeWeatherLiveWallpaper.apk”
“D:\system-app\FreeWeatherLiveWallpaper.odex”
“D:\system-app\Google_Play-v3.8.17.apk”
“D:\system-app\GoogleLoginService.apk”
“D:\system-app\GoogleServicesFramework.apk”
“D:\system-app\GsmTuneAway.apk”
“D:\system-app\GsmTuneAway.odex”
“D:\system-app\HolidayMode.apk”
“D:\system-app\HonestarIRtest.apk”
“D:\system-app\HonestarIRtest.odex”
“D:\system-app\HTMLViewer.apk”
“D:\system-app\HTMLViewer.odex”
“D:\system-app\IFlySpeechService.apk”
“D:\system-app\ims.apk”
“D:\system-app\ims.odex”
“D:\system-app\InCallUI.apk”
“D:\system-app\InCallUI.odex”
“D:\system-app\InterfacePermissions.apk”
“D:\system-app\KeKeCloud.apk”
“D:\system-app\KeKeDataSync.apk”
“D:\system-app\KeKeDCS.apk”
“D:\system-app\KeKeSync.apk”
“D:\system-app\KeKeThemespace.apk”
“D:\system-app\KeKeThemeSpaceLib.apk.apk”
“D:\system-app\KeKeUserCenter.apk”
“D:\system-app\KeyChain.apk”
“D:\system-app\KeyChain.odex”
“D:\system-app\KingoUser2.0.3.0.apk”
“D:\system-app\LiveWallpapers.apk”
“D:\system-app\LiveWallpapers.odex”
“D:\system-app\LogKitSdService.apk”
“D:\system-app\LogKitSdService.odex”
“D:\system-app\MHeiGB18030C_Medium.apk”
“D:\system-app\ModemTestMode.apk”
“D:\system-app\ModemTestMode.odex”
“D:\system-app\NetworkLocation.apk”
“D:\system-app\NetworkSetting.apk”
“D:\system-app\NetworkSetting.odex”
“D:\system-app\NewSoundRecorder.apk”
“D:\system-app\NewSoundRecorder.odex”
“D:\system-app\NoiseField.apk”
“D:\system-app\NoiseField.odex”
“D:\system-app\OppoActionParser.apk”
“D:\system-app\OppoAutoTestServer.apk”
“D:\system-app\OppoBluetooth.apk”
“D:\system-app\OppoBluetooth.odex”
“D:\system-app\OppoBootReg.apk”
“D:\system-app\OppoCalendarWidget.apk”
“D:\system-app\OppoCalendarWidget.odex”
“D:\system-app\OppoCamera.apk”
“D:\system-app\OppoColorLock.apk”
“D:\system-app\OppoColorLock.odex”
“D:\system-app\OPPOCommunity.apk”
“D:\system-app\OppoCompass.apk”
“D:\system-app\OppoDataDialog.apk”
“D:\system-app\OppoDataDialog.odex”
“D:\system-app\OppoDebugTool.apk”
“D:\system-app\OppoDebugTool.odex”
“D:\system-app\OppoDigitalClockWidget.apk”
“D:\system-app\OppoDigitalClockWidget.odex”
“D:\system-app\OppoExServiceUI.apk”
“D:\system-app\OppoExServiceUI.odex”
“D:\system-app\OppoFlashLight.apk”
“D:\system-app\OppoFreeScreenshots.apk”
“D:\system-app\OppoFreeScreenshots.odex”
“D:\system-app\OppoGallery2.apk”
“D:\system-app\OppoGallery2.odex”
“D:\system-app\OppoGesture.apk”
“D:\system-app\OppoGestureGuide.apk”
“D:\system-app\OppoIREpg.apk”
“D:\system-app\OppoIREpg.odex”
“D:\system-app\OppoIRRemoteController.apk”
“D:\system-app\OppoIRRemoteController.odex”
“D:\system-app\OppoKinectService.apk”
“D:\system-app\OppoLauncher.apk”
“D:\system-app\OppoLauncher.odex”
“D:\system-app\OppoLauncherSystem.apk”
“D:\system-app\OppoLauncherSystem.odex”
“D:\system-app\OppoLeather.apk”
“D:\system-app\OppoLivepaper.apk”
“D:\system-app\OppoLivepaper.odex”
“D:\system-app\OppoLockScreenCard.apk”
“D:\system-app\OppoLockScreenCard.odex”
“D:\system-app\OppoLockScreenGlassBoard.apk”
“D:\system-app\OppoLockScreenGlassBoard.odex”
“D:\system-app\OppoLockScreenTravel.apk”
“D:\system-app\OppoLockScreenTravel.odex”
“D:\system-app\OppoLockScreenWeather.apk”
“D:\system-app\OppoLockScreenWeather.odex”
“D:\system-app\OppoLogKit.apk”
“D:\system-app\OppoLogKit.odex”
“D:\system-app\oppoMorningSystem.apk”
“D:\system-app\OppoMusic.apk”
“D:\system-app\OppoMusic.odex”
“D:\system-app\OppoNote.apk”
“D:\system-app\OppoOperationManual.apk”
“D:\system-app\OppoPhoneActivation.apk”
“D:\system-app\OppoPhoneActivation.odex”
“D:\system-app\OppoPreventMode.apk”
“D:\system-app\OppoPrivateMoodAlbum.apk”
“D:\system-app\OppoPrivateMoodAlbum.odex”
“D:\system-app\OppoPrivateMusicPage.apk”
“D:\system-app\OppoPrivateMusicPage.odex”
“D:\system-app\OppoPureBackground.apk”
“D:\system-app\OppoScratch.apk”
“D:\system-app\OppoSecureSafe.apk”
“D:\system-app\OppoSecureSafeProvider.apk”
“D:\system-app\OppoSecureService.apk”
“D:\system-app\OppoSmallWeatherWidget.apk”
“D:\system-app\OppoSmallWeatherWidget.odex”
“D:\system-app\OppoSpeechService.apk”
“D:\system-app\OppoTaskManager.apk”
“D:\system-app\OppoTaskManager.odex”
“D:\system-app\OppoUsbSelection.apk”
“D:\system-app\OppoUsbSelection.odex”
“D:\system-app\OppoUserInfoSettings.apk”
“D:\system-app\OppoUserInfoSettings.odex”
“D:\system-app\OppoVirusDetect.apk”
“D:\system-app\OppoWallpaperMgr.apk”
“D:\system-app\OppoWallpaperMgr.odex”
“D:\system-app\OppoWeather.apk”
“D:\system-app\OppoWeatherLocationService.apk”
“D:\system-app\OTA.apk”
“D:\system-app\PackageInstaller.apk”
“D:\system-app\PackageInstaller.odex”
“D:\system-app\PacProcessor.apk”
“D:\system-app\PacProcessor.odex”
“D:\system-app\PermissionsProvider.apk”
“D:\system-app\PhaseBeam.apk”
“D:\system-app\PhaseBeam.odex”
“D:\system-app\PhoneNOAreaInquireProvider.apk”
“D:\system-app\PhoneNOAreaInquireProvider.odex”
“D:\system-app\PhotoTable.apk”
“D:\system-app\PicoTts.apk”
“D:\system-app\PicoTts.odex”
“D:\system-app\PowerManager.apk”
“D:\system-app\PrintSpooler.apk”
“D:\system-app\PrintSpooler.odex”
“D:\system-app\QComQMIPermissions.apk”
“D:\system-app\qcrilmsgtunnel.apk”
“D:\system-app\qcrilmsgtunnel.odex”
“D:\system-app\QtiBackupAgent.apk”
“D:\system-app\QtiBackupAgent.odex”
“D:\system-app\QuickSearchBox.apk”
“D:\system-app\QuickSearchBox.odex”
“D:\system-app\RadioInfo.apk”
“D:\system-app\RadioInfo.odex”
“D:\system-app\SdCardService.apk”
“D:\system-app\SdCardService.odex”
“D:\system-app\SecurityService.apk”
“D:\system-app\shutdownlistener.apk”
“D:\system-app\shutdownlistener.odex”
“D:\system-app\SogouIME-build60038_20141019.apk”
“D:\system-app\Stk.apk”
“D:\system-app\Superuser.apk”
“D:\system-app\SVIService.apk”
“D:\system-app\SystemAgent.apk”
“D:\system-app\SystemAgent.odex”
“D:\system-app\TelephonyProvider.apk”
“D:\system-app\TelephonyProvider.odex”
“D:\system-app\TimeService.apk”
“D:\system-app\TimeService.odex”
“D:\system-app\TrafficMonitor.apk”
“D:\system-app\TrafficMonitor.odex”
“D:\system-app\UEIAndroidServicesSDK.apk”
“D:\system-app\UEIAndroidServicesSDK.odex”
“D:\system-app\usageDumper.apk”
“D:\system-app\usageDumper.odex”
“D:\system-app\UserDictionaryProvider.apk”
“D:\system-app\UserDictionaryProvider.odex”
“D:\system-app\VideoGallery.apk”
“D:\system-app\VideoGallery.odex”
“D:\system-app\VistorMode.apk”
“D:\system-app\VistorMode.odex”
“D:\system-app\VisualizationWallpapers.apk”
“D:\system-app\VisualizationWallpapers.odex”
“D:\system-app\VoiceSearch.apk”
“D:\system-app\VoiceSearch.odex”
“D:\system-app\Wallpapers.apk”
“D:\system-app\Wallpapers.odex”
“D:\system-app\WAPPushManager.apk”
“D:\system-app\WAPPushManager.odex”
“D:\system-app\WeatherCloudy.apk”
“D:\system-app\WeatherCloudy.odex”
“D:\system-app\WeatherDandelion.apk”
“D:\system-app\WeatherDandelion.odex”
“D:\system-app\WeatherFog.apk”
“D:\system-app\WeatherFog.odex”
“D:\system-app\WeatherHaze.apk”
“D:\system-app\WeatherHaze.odex”
“D:\system-app\WeatherRain.apk”
“D:\system-app\WeatherRain.odex”
“D:\system-app\WeatherSnow.apk”
“D:\system-app\WeatherSnow.odex”
“D:\system-app\WeatherSunny.apk”
“D:\system-app\WeatherSunny.odex”
“D:\system-app\WeatherThundershower.apk”
“D:\system-app\WeatherThundershower.odex”
“D:\system-app\WfdService.apk”
“D:\system-app\WfdService.odex”
“D:\system-app\AllowUsbDebuggingCritically.apk”
“D:\system-app\AllowUsbDebuggingCritically.odex”
“D:\system-app\AntHalService.apk”
“D:\system-app\AntHalService.odex”
“D:\system-app\ApplicationsProvider.apk”
“D:\system-app\ApplicationsProvider.odex”
“D:\system-app\BackupAndRestore.apk”
“D:\system-app\BackupRestoreRemoteService.apk”
“D:\system-app\BasicDreams.apk”
“D:\system-app\BlackGestureCustom.apk”
“D:\system-app\Blacklist.apk”
“D:\system-app\Blacklist.odex”
“D:\system-app\BluetoothExt.apk”

Chúc bạn thành công.

[rev_slider bang_gia_unlock_iphone]

Bài hướng dẫn adb có thể bạn cần

1. adb – viết tắt của Android Debug Bridge – bất cứ khi nào bạn muốn tìm hiểu thêm về những thuộc tính của lệnh này, bạn cứ gõ adb >enter list những lệnh có thể dùng cùng hướng dẫn sẽ được xuất ra

2. adb devices – Nếu có một câu lênh về adb nào phải nhớ thì mình sẽ chọn câu này – Câu lệnh này giúp bạn kiểm tra xem máy Android nào đang được kết nối với máy tính mình. Nói cách khác nếu gõ lênh này mà không thấy so SN máy mình hiện ra là bạn biết máy bạn chưa kết nối

3. adb reboot (bootloader | recovery)
adb reboot – Khởi động lại máy
adb reboot bootloader khởi động máy vào chế độ bootloader
adb reboot recovery khởi động máy vào chế độ recovery

4. adb remount – trong Android phone co phân mục system lưu những dữ liệu hệ thống máy. Theo đó để an toàn người ta khóa thư mục này lại để mình không sơ ý làm hư máy được. Nhưng đôi khi mình cần phải thay đổi cái gì đó trong phân mục này thì mình cần câu lệnh trên.
Vi’ Dụ: Cần xóa chuơng trình Mp3 Amazon nó nằm trong đường dẫn /system/app
Vậy là nó cần thay đổi file trong phân vùng system do đó ta cần câu lệnh đầu tiên là : adb remount
Câu lênh thứ hai là : adb shell rm /system/app/*amaz* ( lệnh này sẽ nói tới phần 7)

5. adb push xxx yyy – copy file xxx từ máy tính vào một chỗ nào đó trên điện thoại với tên yyy (cần quyền root)
Ví dụ: Chép file Browser_Mod.apk từ ổ C:\Documents vào đường dẫn system/app với tên là Browser.apk. Câu lênh như sau:
adb remount ( Có dính tới system mà)
adb push C:\Documents\Browser_Mod.apk /system/app/Browser.apk
Nếu các bạn không để tên file mới lệnh trên sẽ dữ nguyên tên gốc ví dụ:
adb push C:\Documents\Browser_Mod.ạpk /system/app (máy sẽ copy file Browser_Mod.apk vào /system/app với đúng tên là Browser_Mod.apk không đổi

6. adb pull yyy xxx – copy file yyy từ máy Android vào lại máy tính.(cần quyền Root luôn)
Ví dụ: backup file Launcher2.apk từ system/app vào lại máy tính C:\Documents với tên mới là Launcher2BAK.apk. Câu lệnh như sau:
adb remount (…)
adb pull /system/app/Launcher2.apk C:\Documents\Launcher2BAK.apk

Trường hợp bạn đang ở sẵn trong C:\Documents rồi tức là cái chỗ dấu nháy nó ghi:
C:\Documents> bạn có thể sử dụng biểu tượng dấu chấm để chỉ chỗ bạn đang đứng. Câu lệnh cụ thể như sau:

adb pull /system/app/Launcher2.apk ./Launcher2BAK.apk (dấu chấm sẽ thay cho chỗ bạn đang đứng là C:\Documents )

7. adb shell rm – rm viết tắt của remove là xóa. Câu lệnh này giúp xóa một file nào đấy
Ví dụ: muốn xóa file Mp3amazon.apk trong /system/app xóa như sau
adb remount
adb shell rm /system/app/Mp3amazon.apk

Nhưng để xóa triệt để chuơng trình MP3 amazon ta cần phải xóa nhiều file khác như Mp3amazon.lib hay amazon.jar. nếu có 10 file phải bấm 10 lần thì mỏi tay quá trong khi ta thấy nó co chung nhau phần amaz ở giữa thế là câu lệnh mới thành như sau:
adb shell rm /system/app/*amaz* (* thay thế cho chuỗi ký tự bất kỳ, ? thì thay thế cho 1 ký tự bất kỳ mà thôi).

Fastboot

Lưu ý:

 • Để chạy được fastboot máy bạn nhất thiết phải ở trong chế đô Bootloader. Bạn có thể vào chế độ này bằng cách nhập lệnh: adb reboot bootloader
 • Bạn cần có file fastboot tại đây. Sau đó trên PC chạy Run –> cmd –> Chuyển đường dẫn về thư mục chứa fastboot

1. fastboot – giao thức giữa máy tính và điện thoại giúp bạn flash file vào máy điện thoại – câu lệnh trên sẽ liệt kê những lện được dùng cùng fastboot với hướng dẫn

2. fastboot devices – kiểm tra thiết bị kết nối, thiết bi được kết nối chưa, và những thiết bi nào đang được kết nối

3. fastboot reboot – khởi động lại máy bình thường

4. fastboot oem unlock – unlock bootloader cua Nexus One cái này sẽ khiến bạn vi phạm điều khoản bảo hành của HTC

5. fastboot erase XXX – xóa phân vùng XXX – thường được dùng với phân vùng userdata hay cache. Ví dụ: xóa phân vùng userdata
fastboot erase userdata ( phân vùng userdata bạn sẽ bị xóa đồng nghĩa với việc những cài đặt trong phần setting như tài khoản log in password, history web, rồi pass wifi vân vân sẽ bị xóa hết)
**Đây là câu lênh nhạy cảm xóa nhầm một cái là BRICK máy đấy**

6. fastboot flash XXX YYY – flash phân vùng XXX bằng file ảnh YYY
Ví dụ: flash phân vùng recovery bằng file RArecovery.img
fastboot flash recovery RArecovery.img
Một số phân vùng thường gặp: boot, recovery, radio, zImage.

Một số cách ứng dụng adb có thể bạn quan tâm

Hiện tại có rất nhiều dòng Android sử dụng MTK bị dính virus, máy bị treo, bị force close do các app rác, app không rõ nguồn gốc. Một số app dạng này bạn phải flash thì mới hết, hard reset, hoặc áp dụng các cách khác đều không ổn do :

 • Máy dính virus thì bạn không thể thao tác như bình thường do máy bị đơ, hoặc reset liên tục
 • Máy dính virus hard reset cũng không hết do apk nó nằm trong phân vùng hệ thống. Chỉ cần có kết nối nó sẽ tự kích hoạt lại
 • Không thể áp dụng cách gỡ thông thường vì app virus hiện nằm trong hệ thống và ko thể gỡ bỏ

ÁP dụng adb cho trường hợp máy dính virus, hoặc máy bị lỗi force close khi cài rom CM

Khi muốn gỡ 1 apk trong hệ thống thì lệnh gỡ như sau

 rm -r /system/app/[ten_app].apk 

Cụ thể :

Đưa máy về chế độ adb, fastboot – tùy model cụ thể nhưng miễn sao khi thao tác trên máy tính adb devices mà nhận diện được thiết bị thì đều áp dụng được.

 1. adb shell – để lấy quyền root
 2. mount -o remount,rw -t rfs /dev/stl5 /system – lấy quyền sửa/xóa trên hệ thống
 3. cd /system/app – di chuyển đến nơi cần xóa ví dụ : folder app trong system
 4. ls *.apk – liệt kê toàn bộ danh sách apk trong folder app
 5. cat [ten_app].apk > /sdcard/[ten_app].apk – back up lại file trước khi xóa – cái này cần thiết khi bạn xóa file mà bạn chưa chắc chắn.
 6. rm -r /system/app/[ten_app].apk – xóa file
 7. mount -o remount,ro -t rfs /dev/stl5 /system – set lại quyền chỉ đọc cho hệ thống phòng hờ hacker xâm nhập.

Khắc phục tình trạng “Unfortunately Setup Wizard has stopped” khi cài ROM cook CM 12, CM 13 , GAPPS…

Tình trạng này xảy ra khi bạn cài sai phiên bản Gapps trên ROM CM12, CM13 hoặc các bản CM unofficial. Cách khắc phục là wipe sạch sẽ và cài lại đúng version của CM.

Một số trường hợp ROM CM unofficial thì có thể sẽ rất khó khắc phục do ko biết bản nào là phù hợp…thì hãy áp dụng cách xóa apk qua adb

Đưa máy về chế độ để adb nhận:  fastboot mode, recovery mode …

Tiến hành xóa file CyanogenSetupWizard.apk

 • adb shell 
 • cd /system/priv-app/CyanogenSetupWizard 
 • ls *.apk – bạn sẽ nhìn thấy CyanogenSetupWizard.apk
 • rm -r /CyanogenSetupWizard.apk

adb reboot và bạn sẽ thoát khỏi thông báo : “Unfortunately Setup Wizard has stopped

Chúc bạn thành công

Trả lời