Unlock, mở mạng, giải mã Samsung Galaxy S Blaze 4G SGH-T769 (Vũng Tàu)

Unlockvungtau.com Nhận Unlock, mở mạng, giải mã Samsung Galaxy S Blaze 4G SGH-T769 (Lấy ngay)

Model: SGH-T769
Country code: ªU
Cal date: ªU
Factory SW: T769UVMB1
Unique number: CKJ08537E65297F
Memory phone: ªU
Phone S/N: R21C8028DJ
PDA/CSC version: T769UVMB1/T769TMBMB1
Phone version: SW VERSION :None
Phone HW: REV1.0
Cal date: 2012.08.03
Reading IMEI… OK
IMEI: 3591960452xxxxx
Reading security… OK
Unlocking… OK
Reseting… OK
Unlock done

[rev_slider ds_unlock_samsung]

Trả lời