Unlock, mở mạng Samsung Galaxy J5 SM-J500G (Vũng Tàu)

Unlockvungtau.com Nhận Unlock, mở mạng Samsung Galaxy J5 SM-J500G (Lấy ngay)

Unlock, mở mạng Samsung Galaxy J5 SM-J500G phiên bản mới nhất 5.1.1

Model: SM-J500G
Android version: 5.1.1
Product code: SM-J500GZDDXME
Phone version: J500GXXU1AOG1
PDA version: J500GXXU1AOG4
CSC version: J500GOLB1AOG5
CSC country code: MALAYSIA
CSC sales code: XME
HW version: MP 0.400
Phone S/N: RV8G803L5YH
Modem board: MSM8916
RF cal date: 2015.08.07
IMEI:
Checking Super user right… true
Initialization RIL… OK
Unlocking… OK
Rebooting phone… OK
Unlock done

[contact-form-7 404 "Not Found"]

Trả lời