Unlock, mở mạng, giải mã, fix sóng Galaxy Young GT-S6310N (Vũng Tàu)

Unlockvungtau.com Nhận Unlock, mở mạng, giải mã, fix sóng Galaxy Young GT-S6310N (Lấy ngay)

Reading phone info… OK
Model: GT-S6310N
Factory SW: S6310NXXAMG1
Unique number: CJ502AFA30AF590
Phone S/N: RF1DA3SDxx
PDA/CSC version: S6310NXXAMG1/S6310NTSCAMG2
Phone version: SW VERSION :None
Phone HW: MP 0.100
Cal date: 2013.10.13
Reading IMEI… OK
IMEI: 359043051831xxx
Bypass MSL… OK
Unlocking… OK
Reseting… OK
Unlock done

[contact-form-7 404 "Not Found"]

Trả lời