09/09/2015

Unlock, mở mạng, giải mã, nạp tiếng Việt Samsung GT-I8190 (GT-I8190N) Galaxy S III mini (Vũng Tàu)

Unlockvungtau.com Nhận Unlock, mở mạng, giải mã, nạp tiếng Việt Samsung GT-I8190 (GT-I8190N) Galaxy S III mini (Lấy ngay)

Call : 0128 444 8118 để được báo giá chi tiết hoặc bấm vào đây để gửi email cho kỹ thuật.

Model: GT-I8190N
Android version: 4.1.2
Product code: GT-I8190RWNEVR
Phone version: I8190NXXAMB1
PDA version: I8190NXXAMB1
CSC version: I8190NEVRAMB2
CSC country code: UK
CSC sales code: EVR
HW version: MP 0.700
Phone S/N: R21D43Jxxxx
Modem board: DB8520H
RF cal date: 2013.04.12
IMEI:
Checking Super user right… true
Reading data from phone… OK
Analysing SEC file… OK
Bypass MSL… OK
Unlocking… OK
Rebooting phone… OK
Unlock done

[rev_slider Unlock_docomo_softbank]

 

Trả lời