Sửa imei, fix imei, fix bluetooth, wifi, 3G cho SAMSUNG S4 TMobile SGH-I337 (Vũng Tàu)

Unlockvungtau.com Nhận Sửa imei, fix imei, fix bluetooth, wifi, 3G cho SAMSUNG S4 TMobile SGH-I337 mọi phiên bản

Một số trường hợp xảy ra nếu máy bị mất số imei :

  • Máy nóng hay khởi động lại
  • Kết nối 3G yếu, sóng nghe gọi không ổn định hay báo cuộc gọi nhỡ
  • Wifi chỉ bắt được một mạng duy nhất hoặc kết nối vào mạng wifi kém, chậm

Máy bị mất imei *#06# thì nó hiện bảng này

sgh-i337_1 sgh-i337_2 sgh-i337_3

 

Sau khi fix thì imei đã trở về như ban đầu

 

 

 

sgh-i337_4

Selected model: SGH-I337
Detected phone model: SGH-I337
Firmware compiled date: Tue Mar 25 13:32:47 KST 2014
PDA version: I337UCUFNC1
CSC version: I337ATTFNC1
SW version: I337UCUFNC1
Phone IMEI: Unknown
Phone SN: R31DB1VQXNL
Android version: 4.4.2 (KOT49H)
Deactivating MSL…
MSL deactivate successfully
Writing new phone IMEI…
IMEI successfully repaired.

[rev_slider Unlock_docomo_softbank]

Trả lời