Unlock, mở mạng, mua code unlock, giải mã Samsung Galaxy S6 (Vũng Tàu)

Unlockvungtau.com Nhận Unlock, mở mạng, mua code unlock, giải mã Samsung Galaxy S6 (Vũng Tàu)

Các model Samsung S6 gồm :

SM-G9200 (Hong Kong), SM-G9208 (China), SM-G9208/SS (China), SM-G9209 (China), SM-G920A (AT&T), SM-G920F (Global), SM-G920FD (Pakistan, Philippines), SM-G920I (LATAM, Singapore, India, Australia), SM-G920S (Korea), SM-G920T (T-Mobile)

Cam kết về giá và dịch vụ unlock , có fix giá cho anh em cửa hàng trong tp Vũng Tàu – HOTLINE :  0128 4448118

Model: SAMSUNG-SM-G920A
Android version: 5.0.2
Product code: SM-G920AZWAATT
Phone version: G920AUCU1AOE2
PDA version: G920AUCU1AOE2
CSC version: G920AATT1AOE2
CSC country code: USA
CSC sales code: ATT
HW version: REV1.0
Phone S/N: R58G30W2YMA
Modem board: SHANNON333
RF cal date: 20150407
Checking Super user right… true
Reading nv data… OK
Checking magic… OK
Initialization AT RIL… OK
Sending request to server… OK
Waiting answer… OK
Calculating… OK
Writing nv data… OK
Rebooting phone… OK
Unlock done

Trả lời