Unlock, mở mạng, giải mã, fix imei cho LG G3 VS985 (Vũng Tàu)

Unlockvungtau.com Nhận Unlock, mở mạng, giải mã, fix imei cho LG G3 VS985

Selected model: VS985
Reading info…OK
Mode: Normal
Model ID: VS98510B:ÿ´+
Firmware compiled date: Oct 25 2014
Firmware compiled time: 10:00:00
Firmware released date: Oct 30 2014
Firmware released time: 15:17:08
SW Version: MPSS.DI.2.0.1.c1.13-00037-M8974AAAAANPZM-1.7834.1
IMEI: 352452-06-xxxxxxxx
SPC: 000000
MEID: 352452065xxxxx
Mobile ESN: 803xxxxx
SSD_A: 0000000000000000
SSD_B: 0000000000000000
AKEY: 10111301997571595741
NAM Name: NAM1
User Lock Code: 8839
Fixing IMEI…
New IMEI: 356885-98-xxxxxxx
IMEI successfully fixed!

 

Trả lời