Unlock, mở mạng, giải mã Samsung Galaxy Gio GT-S5660 (Vũng Tàu)

Unlockvungtau.com Nhận Unlock, mở mạng, giải mã Samsung Galaxy Gio GT-S5660 (Lấy ngay)

Reading phone info…
Model: GT-S5660
Cal date: 2012-04-19
Factory SW: S5660XXKTK_TCLKT1
Unique number: 21810000010647
Memory phone: KAT007012C(S5660)
PDA/CSC version: S5660MUGKG3/S5660MBMCKG3
Phone version: S5660MUGKG3
Phone HW: MP 0.600
Cal date: 2012.07.03
Reading IMEI… OK
IMEI: 3599040497xxxx
Phone S/N: RF1C69MVGQ
Build: M76XX-TSNCJOLYM-6140
Bypass MSL… OK
Unlocking… OK
Reseting… OK
Unlock done

[rev_slider chepphimvungtau]

Trả lời