(Thông tin) Fix lỗi treo logo trên LG Nexus 4 LG-E960 (Vũng Tàu)

Unlockvungtau.com Nhận Fix lỗi treo logo trên LG Nexus 4 LG-E960 (Fix bằng phần mềm)

Tình trạng máy :

– Máy LG Nexus 4 Model LG-E960 bị treo logo, khởi động mãi không thể vào được bên trong.

Các cách đã thực hiện

– Flash 5.1.1 (LMY48I) – Log file báo OK nhưng vẫn bị treo

nexus_4_1

– Hard reset máy và tiếp tục để chờ – vẫn bị treo

– Chưa cam tâm và tiếp tục flash 4.4.2 (KOT49H) – cmd cũng báo thành công , wipe và tiếp tục chờ và kết quả vẫn bị treo.

– Phương án cuối cùng là flash qua box. và rất nhanh chỉ 3 phút là em nó sống lại.

Selected port: COM6
Selected model: E960
Reading info…
Model ID:
Mode: Emergency
Model ID: BS/J1A/1 (LG-E960)
SW version: LGE960AT-00-V10c-NXS-XX-NOV-13-2012-JOP40C-USER+0
Product ID: HD54S121127001967
IMEI: 353918-05-536xxxx
Initializing device…OK
Initializing flash…OK
Prepairing firmware…OK
Writing PrimaryGPT…OK
Reading partition…OK
Formating userdata…OK
Writing modem…OK
Writing sbl1…OK
Writing sbl2…OK
Writing sbl3…OK
Writing tz…OK
Writing boot…OK
Writing recovery…OK
Writing rpm…OK
Writing aboot…OK
Writing sbl2b…OK
Writing sbl3b…OK
Writing abootb…OK
Writing rpmb…OK
Writing tzb…OK
Writing persist…OK
Writing system…OK
Writing cache…OK
Writing BackupGPT…OK
Finalizing…OK
Writing firmware done!

nexus_4_2

Trả lời