Unlock, mở mạng, fix sóng, sửa imei Samsung Galaxy Discover S730M (Vũng Tàu)

Unlockvungtau.com Nhận Unlock, mở mạng, fix sóng, sửa imei Samsung Galaxy Discover S730M (Lấy ngay)

Reading phone info… OK
Model: SGH-S730M
Country code: ªU
Cal date: ªU
Factory SW: S730MVLALJ5
Unique number: CSJ08406245678F
Memory phone: ªU
Phone S/N: R21CC1C6BF
PDA/CSC version: S730MVLALJ5/S730MOYAALJ5
Phone version: S730MVLALJ5
Phone HW: REV1.0
Cal date: 2012.12.11
Reading IMEI… OK
IMEI: 3540400503xxxxx
Bypass MSL… OK
Unlocking… OK
Reseting… OK
Unlock done

[rev_slider chepphimvungtau]

[rev_slider Unlock_docomo_softbank]

Trả lời