24/08/2015

Unlock, mở mạng, fix sóng, sửa imei Samsung Galaxy Discover S730M (Vũng Tàu)

Unlockvungtau.com Nhận Unlock, mở mạng, fix sóng, sửa imei Samsung Galaxy Discover S730M (Lấy ngay)

Reading phone info… OK
Model: SGH-S730M
Country code: ªU
Cal date: ªU
Factory SW: S730MVLALJ5
Unique number: CSJ08406245678F
Memory phone: ªU
Phone S/N: R21CC1C6BF
PDA/CSC version: S730MVLALJ5/S730MOYAALJ5
Phone version: S730MVLALJ5
Phone HW: REV1.0
Cal date: 2012.12.11
Reading IMEI… OK
IMEI: 3540400503xxxxx
Bypass MSL… OK
Unlocking… OK
Reseting… OK
Unlock done

[rev_slider chepphimvungtau]

[rev_slider Unlock_docomo_softbank]

Trả lời