SAMSUNG

Unlock, mở mạng, xóa tài khoản Google, FRP lock, xóa Knox, MDM lock. ROOT, cài TWRP, Sửa lỗi mất IMEI, baseband. Cung cấp file gốc, full file, file combination, file xóa Knox cho mọi model Samsung. Mọi level bảo mật. Chi tiết xem thêm tại đây.

XIAOMI

Unlock bootloader, unbrick, xóa Micloud, Nạp Tiếng Việt cho mọi model Xiaomi

Blackberry

Xóa passcode, xóa BB id trên mọi phiên bản.

Dịch vụ Online!

Nhận xóa Google account, Samsung account, unlock, mở mạng qua TEAMVIEWER!