Thi GPLX A1.A2.B2

Đầy đủ và chi tiết 1250 câu hỏi cho việc thi lấy bằng lái xe A1, A2, B2 

80 câu điểm liệt dành cho các hạng A1, A2, B2, C…

  • 200 câu hỏi cho A1 được chia làm 8 đề, mỗi đề có 25 câu hỏi.
  • 450 câu hỏi cho A2 được chia làm 18 đề, mỗi đề có 25 câu hỏi.
  • 600 câu hỏi cho B2 được chia làm 18 đề, mỗi đề có 35 câu hỏi.

Ngoài ra : Còn có 20 câu điểm liệt cho A1, 60 câu điểm liệt cho B2. cùng các nội dung liên quan như Biển báo, Các lỗi vi phạm và nội dung Bộ luật GTĐB 2008.

Tải miễn phí tại

Nội dung chính:

Ôn thi GPLX A1

Đầy đủ và chi tiết về 200 câu hỏi ôn thi GPLX hạng A1. Chia làm 8 đề, mỗi đề gồm 25 câu hỏi Thời gian làm bài 19 phút.

Ôn thi GPLX A2

Đầy đủ và chi tiết về 450 câu hỏi ôn thi GPLX hạng A2. Chia làm 18 đề, mỗi đề gồm 25 câu hỏi Thời gian làm bài 22 phút.

Ôn thi GPLX B2

Đầy đủ và chi tiết về 600 câu hỏi ôn thi GPLX hạng A2. Chia làm 18 đề, mỗi đề gồm 35 câu hỏi Thời gian làm bài 22 phút.

20 câu điểm liệt cho A1

20 câu điểm liệt dành cho bộ đề thi 200 câu hỏi thi bằng lái xe máy A1. Câu hỏi điểm liệt là những câu hỏi về tình huống mất an toàn giao thông nghiêm trọng. Như vậy có thể hiểu rằng, “câu hỏi liệt” liên quan đến những sai lầm rất cơ bản. Lưu ý : Sai câu điểm liệt, bạn sẽ bị trượt.

60 câu điểm liệt cho B, C

60 câu điểm liệt dành cho bộ đề thi 600 câu hỏi thi bằng lái xe máy B2, C. Lưu ý : Sai câu điểm liệt, bạn sẽ bị trượt.

288 Biển báo

288 nội dung về biển báo đường bộ giúp mọi người hiểu rõ hơn về tính năng của các biển báo, tăng thêm kiến thức..và giảm các thiệt hại khi tham gia giao thông.

"Với 1250 câu hỏi ôn thi GPLX dành cho A1.A2.B2 và các thông tin liên quan khác, hy vọng ứng dụng sẽ giúp bạn có thêm những kiến thức bổ ích về văn hóa giao thông."

Tải tại đây

Đã phát hiện chương trình chặn QUẢNG CÁO!

Xin hãy tắt chương trình chặn quảng cáo, bấm F5 (refresh) lại trang nếu trình duyệt không tự động..