uprom

Hướng dẫn fix lỗi SW Rev Check Fail [aboot] fused 2 binary 1 trên SAMSUNG

23/05/2016    
   

Lỗi SW Rev Check Fail  [aboot] fused 2  binary 1 xảy ra khi bạn tiến hành up rom cho SAMSUNG qua Odin và Odin báo Failed. Và trên SAMSUNG sẽ xuất hiện dòng chữ màu đỏ. SW Rev Check Fail  [aboot] fused 2  binary 1 Nguyên nhân : DO bạn flash bản ROM cũ Khắc phục : Kiểm tra đúng model máy bạn cho chính xác Tải bản ROM mới nhất theo đúng…    đọc tiếp 

Hỗ trợ