mở mạng samsung

Unlock, mở mạng, giải mã Samsung Galaxy E7 SM-E700 (Vũng Tàu)

07/09/2015    
   

Unlockvungtau.com Nhận Unlock, mở mạng, giải mã Samsung Galaxy E7 SM-E700 (Lấy ngay) Model hỗ trợ unlock gồm : SM-E7000, SM-E7009, SM-E700F, SM-E700F/DS, SM-E700H, SM-E700H/DD, SM-E700H/DS, SM-E700M, SM-E700M/DS Operation: Unlock Selected model: SM-E700F Waiting ADB device… OK Reading phone info… Model: SM-E700F Android version: 4.4.4 Product code: SM-E700FZWDKSA Phone version: E700FXXU1AOAA PDA version: E700FXXU1AOAA CSC version: E700FOJV1AOAA CSC country code: KSA CSC sales code: KSA HW version: MP 0.300 Phone S/N: R58G12HMJ2W Modem…    đọc tiếp 

Unlock, mở mạng, giải mã Samsung Galaxy Gio GT-S5660 (Vũng Tàu)

27/08/2015    
   

Unlockvungtau.com Nhận Unlock, mở mạng, giải mã Samsung Galaxy Gio GT-S5660 (Lấy ngay) Reading phone info… Model: GT-S5660 Cal date: 2012-04-19 Factory SW: S5660XXKTK_TCLKT1 Unique number: 21810000010647 Memory phone: KAT007012C(S5660) PDA/CSC version: S5660MUGKG3/S5660MBMCKG3 Phone version: S5660MUGKG3 Phone HW: MP 0.600 Cal date: 2012.07.03 Reading IMEI… OK IMEI: 3599040497xxxx Phone S/N: RF1C69MVGQ Build: M76XX-TSNCJOLYM-6140 Bypass MSL… OK Unlocking… OK Reseting… OK Unlock done

Unlock, mở mạng, giải mã điện thoại Samsung SGH-T746 Impact (Vũng Tàu)

26/08/2015    
   

Unlockvungtau.com Nhận Unlock, mở mạng, giải mã điện thoại Samsung SGH-T746 Impact (Lấy ngay) Reading phone info… OK Model: SGH-T746 Cal date: 2010-03-08 Factory SW: BMJB3 Unique number: 55680001663417 Memory phone: K5R2G1GACC(T746)S Phone S/N: RPAB639064 Reading IMEI… OK IMEI: 3578010316xxxxx Reading software version… OK Phone version: T746BMJB3 Searching sysinfo… OK Reading sysinfo… OK Freeze code: 90702095 NET lock: 38638196 Sub lock: 00000000 SP lock: 41405274 CP lock: 00000000 For check lock status: *#7465625#

Unlock, mở mạng Samsung Galaxy Y S5360 miễn phí (Vũng Tàu)

25/08/2015    
   

Unlockvungtau.com Nhận Unlock, mở mạng Samsung Galaxy Y S5360 miễn phí (Lấy ngay) Operation: Unlock Selected model: GT-S5369 Waiting ADB device… OK Reading phone info… Model: GT-S5369 Android version: 2.3.6 Product code: Phone version: S5369BVLL1 PDA version: S5369BVLL1 CSC version: S5369FTMLL2 CSC country code: France CSC sales code: FTM HW version: MP 0.000 Phone S/N: RV1D80P5ZML Modem board: RF cal date: 20130805 IMEI: 355680xxxxxxxxx Checking Super user right… true Reading data from phone……    đọc tiếp 

Unlock, mở mạng Samsung Galaxy Express 2 SM-G3815, Samsung Galaxy Express II (Vũng Tàu)

20/08/2015    
admin    

unlockvungtau.com nhận Unlock, mở mạng Samsung Galaxy Express 2 SM-G3815, Samsung Galaxy Express II (Lấy ngay) Operation: Unlock Selected model: SM-G3815 Reading phone info… Reading IMEI… OK IMEI: 35826705059xxxx Reading security… new type Bypassing… OK Unlocking… OK Reseting… OK Unlock done

Unlock, mở mạng Samsung Galaxy S3 mini – GT-I8200N (Vũng Tàu)

19/08/2015    
admin    

Unlockvungtau.com nhận Unlock, mở mạng Samsung Galaxy S3 mini – GT-I8200N – Lấy ngay Operation: Unlock Model: GT-I8200N Android version: 4.2.2 Product code: GT-I8200MBNVIR Phone version: I8200NXXUANJ2 PDA version: I8200NXXUANJ2 CSC version: I8200NVIRANK1 CSC country code: UK CSC sales code: VIR HW version: MP 0.300 Phone S/N: R21F81FVDDW Modem board: PXA986 RF cal date: 20140809 IMEI: 3599190564xxxxx Checking Super user right… true Bypass MSL… OK Unlocking… OK Rebooting phone… OK Unlock done

Unlock, mở mạng Samsung GT-C3592 2 Sim GT-C3592 (Vũng Tàu)

19/08/2015    
admin    

Unlockvungtau.com Nhận Unlock, mở mạng, sửa imei, fix lỗi, nâng cấp phiên bản  Samsung GT-C3592 2 Sim GT-C3592 (Lấy ngay) Selected model: C3592 Selected port: COM4 USB Serial Port Selected port speed: 921600 Connect phone in flash mode Waiting phone… OK Sending preloader… OK Sending loader… OK Checking Flash ID… OK Detected Flash ID: 00B100EC Reading security… OK Preparing security… OK Writing security… OK Rebooting phone… OK If phone not powered ON –…    đọc tiếp 

Unlock, mở mạng Samsung Champ Neo Duos C3262 (GT-C3262) – Lấy ngay

19/08/2015    
admin    

Unlockvungtau.com Nhận Unlock, mở mạng  Samsung Champ Neo Duos C3262 (GT-C3262) – Lấy ngay Selected model: C3262 Phone detected Switch phone in TAT mode… OK Reading phone info… OK Phone version: C3262DDMA1 CSC version: C3262ODDLL2 IMEI: Phone SN: RZ1D248QME Phone BT: 00:12:47:00:00:01 Bypass MSL… OK Reading codes… OK Freeze code: 00000000 NET lock: 00000000 Sub lock: 00000000 SP lock: 00000000 CP lock: 00000000 SIM lock: 00000000 Phone lock: 00000000

Hỗ trợ