Full danh sách các bản rom cho các model điện thoại HTC

HTC One X, HTC One X+, HTC One X9 (X9e), HTC Sensation XE, HTC Wildfire S 510e, HTC_620G, Desire HD A9191, HTC 8x - window, HTC 10-10 Lifestyle, HTC 626S MetroPCS, HTC A9, HTC ButterFly S, HTC Butterfly S 919D, HTC Butterfly S DLXP, HTC D616W TV, HTC D728h, HTC D816h, HTC D820TS, HTC D820US, HTC Desire 210 Dual Sim, HTC Desire 300, HTC Desire 310 D310w, HTC Desire 326G dual sim, HTC Desire 500, HTC Desire 501 603H, HTC Desire 510 unlock all, HTC Desire 530, HTC Desire 600, HTC Desire 601-HTC Zara, HTC Desire 606W, HTC Desire 609d, HTC Desire 610 A3QHD_UL, HTC Desire 616, HTC Desire 616h Dual Sim, HTC Desire 626s, HTC Desire 628, HTC Desire 700-7060, HTC Desire 709d, HTC Desire 816 A5, HTC Desire 816G-dual, HTC Desire 820 - 820Q - 820S, HTC Desire 825, HTC Desire 826 (D826d), HTC Desire 830, Htc Desire C, HTC Desire D320h, HTC Desire D626W, HTC Desire SV (t326e), HTC DroirDNA Verizon, HTC G1, HTC Incredible S, HTC ISW13HT (valentewx-ISW13HT) HTC J HTI13, HTC j One_One Japan HTL22, HTC J Z321e (valentewxc9-HTC J Z321e), Nippon, HTC MyTouch 4G T Mobile, HTC One 802w, HTC One Dual SIM 802d, HTC One E8 Dual Sim, HTC One E8 Single-Dual, HTC One M7, HTC One M8, HTC One M9, HTC One Max, HTC One SC (t528d), HTC One SU (t528w), HTC One SV c520e

HTC Desire 10 PRO

2PYAIMG_A56DJ_PRO_DTWL_M60_SENSE80GP_HTC_India_SEA_1.05.400.31_Radio_0.A56DJPV1P5.3700.1024.A56T_release_489289_signed_2_4.zip
2PYAIMG_A56DJ_PRO_DTWL_M60_SENSE80GP_HTCCN_CHS_2_1.16.1405.20_Radio_0.A56DJPV1P22.6400.1208.A56T_release_491739_signed_2_4.zip
2PYAIMG_A56DJ_PRO_DTWL_M60_SENSE80GP_HTCCN_CHS_2_1.01.1405.25_Radio_0.1634V1P20T13.3100.1012.A56T_release_487738_signed_2_4.zip
2PYAIMG_A56DJ_PRO_DTWL_M60_SENSE80GP_HTCCN_CHS_2_1.07.1405.25_Radio_0.A56DJPV1P6.4400.1102.A56T_release_489294_signed_2_4.zip
2PYAIMG_A56DJ_PRO_DUGL_M60_SENSE80GP_HTC_Europe_1.11.401.22_Radio_0.A56DJPV1P6.4400.1102.A56W_release_490544_signed_2_4.zip
2PYAIMG_A56DJ_PRO_DUGL_M60_SENSE80GP_HTC_India_SEA_1.10.400.20_Radio_0.A56DJPV1P6.4400.1102.A56W_release_489460_signed_2_4.zip
2PYAIMG_A56DJ_PRO_DUGL_M60_SENSE80GP_hTC_Asia_TW_1.10.709.21_Radio_0.A56DJPV1P6.4400.1102.A56W_release_489571_signed_2_4.zip
2PYAIMG_A56DJ_PRO_DUGL_M60_SENSE80GP_hTC_Asia_TW_1.03.709.20_Radio_0.1634V1P20T13.3100.1012.A56W_release_487753_signed_2_4.zip
2PYAIMG_A56DJ_PRO_DTWL_M60_SENSE80GP_HTC_India_SEA_1.05.400.31_Radio_0.A56DJPV1P5.3700.1024.A56T_release_489289_signed_2_4.zip
2PYAIMG_A56DJ_PRO_DTWL_M60_SENSE80GP_HTCCN_CHS_2_1.07.1405.25_Radio_0.A56DJPV1P6.4400.1102.A56T_release_489294_signed_2_4.zip
2PYAIMG_A56DJ_PRO_DTWL_M60_SENSE80GP_HTCCN_CHS_2_1.16.1405.20_Radio_0.A56DJPV1P22.6400.1208.A56T_release_491739_signed_2_4.zip
2PYAIMG_A56DJ_PRO_DTWL_M60_SENSE80GP_HTCCN_CHS_2_1.01.1405.23_Radio_0.1634V1P20T13.3100.1012.A56T_release_487411_signed_2_4.zip
2PYAIMG_A56DJ_PRO_DTWL_M60_SENSE80GP_HTCCN_CHS_2_1.01.1405.25_Radio_0.1634V1P20T13.3100.1012.A56T_release_487738_signed_2_4.zip

HTC A9

2PQ9IMG_HIA_AERO_WHL_M60_SENSE7GP_SPCS_Sprint_WWE_1.10.651.1_R4_Radio_1.0.C00004.1@51008_15.00_F_CNV_CNV_HIAE_SPCS_1.15_003_release_453722_signed_2_4.zip
2PQ9IMG_HIA_AERO_WHL_M60_SENSE7GP_SPCS_MR_Sprint_WWE_1.57.651.1_R2_Radio_1.1.C00033.1@60108_15.00_F_CNV_CNV_HIAE_SPCS_1.15_003_release_466716_signed_2_4.zip
2PQ9IMG_HIA_AERO_WHL_M60_SENSE7GP_SPCS_Sprint_WWE_1.10.651.1_R2_Radio_1.0.C00004.1@51008_15.00_F_CNV_CNV_HIAE_SPCS_1.15_003_release_453525_signed_2_4.zip
2PQ9IMG_HIA_AERO_WHL_M60_SENSE7GP_SPCS_Sprint_WWE_1.10.651.1_R3_Radio_1.0.C00004.1@51008_15.00_F_CNV_CNV_HIAE_SPCS_1.15_003_release_453657_signed_2_4.zip
2PQ9IMG_HIA_AERO_UHL_M60_SENSE7GP_HTC_WWE_VNM_1.27.425.25_Radio_1.0.U00297.1@51127_33.06_F_release_462323_signed.zip

HTC Desire 300

0P6AIMG_G3_U_JB412_SENSE50A_HTC_Europe_1.10.401.4_Radio_14.10.36Q4.13_14.28a.36.1LU_release_335241_signed.zip
RUU_G3_U_JB412_SENSE50A_HTC_Europe_1.10.401.4_Radio_14.11.36Q4.21_14.31a.36.1LU_release_340631_signed.exe

HTC 626S MetroPCS

RUU_A32E_UL_M60_DESIRE_SENSE70_MR_MetroPCS_US_2.17.1550.1.exe
RUU_A32E_UL_L51_DESIRE_SENSE70_MetroPCS_US_1.23.1550.3.exe

HTC 10-10 Lifestyle

PERFUME_UHL_M60_SENSE80GP_HTC_Europe_1.95.401.3_Radio_1.0.U010141a@60714.2_59.06_NO_WIPE.zip
2PS6IMG_PERFUME_WL_M60_SENSE80GP_VZW_NA_Gen_Unlock_1.80.617.1_R_Radio_1.0.C010022@60322_CNV_0.77_002_release_480239_signed_2_4.zip
2PS6IMG_PERFUME_WL_M60_SENSE80GP_VZW_NA_Gen_Unlock_1.20.617.2_Radio_1.0.C010022@60322_CNV_0.77_002_release_475132_signed_2_4.zip
2PS6IMG_PERFUME_WL_M60_SENSE80GP_VZW_NA_Gen_Unlock_1.21.617.3_Radio_1.0.C010022@60322_CNV_0.77_002_release_475988_signed_2_4.zip
2PS6IMG_PERFUME_WL_M60_SENSE80GP_VZW_NA_Gen_Unlock_1.53.617.5_Radio_1.0.C010022@60322_CNV_0.77_002_release_478378_signed_2_4.zip
2PS6IMG_PERFUMEC2_TUHL_M60_SENSE80GP_HTC_Europe_1.82.401.9_Radio_1.0.U130.1.60325G_release_482929_signed_2_4.zip
2PS6IMG_PERFUMEC2_TUHL_M60_SENSE80GP_HTC_Europe_1.16.401.3_Radio_1.0.U130.1.60325G_release_477970_signed_2_4.zip
2PS6IMG_PERFUMEC2_TUHL_M60_SENSE80GP_HTC_India_SEA_1.16.400.6_Radio_1.0.U130.1.60325G_release_478986_signed_2_4.zip
2PS6IMG_PERFUMEC2_TUHL_M60_SENSE80GP_HTC_India_SEA_1.82.400.9_Radio_1.0.U130.1.60325G_release_482941_signed_2_4.zip
2PS6IMG_PERFUMEC2_TUHL_M60_SENSE80GP_HTC_Europe_1.82.401.9_Radio_1.0.U130.1.60325G_release_482929_signed_2_4.zip
2PS6IMG_PERFUMEC2_TUHL_M60_SENSE80GP_HTC_India_SEA_1.16.400.3_Radio_1.0.U130.1.60325G_release_477971_signed_2_4.zip
2PS6IMG_PERFUMEC2_TUHL_M60_SENSE80GP_HTCCN_CHS_2_1.82.1405.9_Radio_1.0.U130.1.60415G_2_release_482931_signed_2_4.zip

Nhận xét

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *