Các bản rom gốc, rom 4 files, rom hãng dùng cho việc cứu máy hoặc các bản rom backup chuyên trị virus, treo unbrick mọi model

Hỗ trợ