Đây là bản ROM cho Wing v45, đã nạp OK cho máy của khách, ko có chụp lại được hình nên mượn mấy tấm hình của danghueqn trên dongnaigsm. Cám ơn danghueqn