TMOBILE-METROPCS

HTC Wildfire S TMobile unlock lấy ngay!

HTC Wildfire S xách tay nhà mạng TMobile, version 2.3.5 khóa mạng, Unlock thành công ! Device Found: HT18BVS02972 Connected Receiving phone info Waiting for data… Waiting for boot completion… Waiting for device id… Getting data… Serial Number: HT18xxxS02972 Android Version: 2.3.5 Manufacturer: HTC Model: HTC Wildfire S Hardware: marvel ROM Version: 2.24.531.3 BOOT Version: 1.09.0099 IMEI: 358105-04-xxx-3 CID: T-MOB010 CID: T-MOB010 CID: T-MOB010 / TMUS Backup CID: T-MOB010 Linux Kernel Version:…    đọc tiếp 

Unlock, mở mạng, nạp tiếng việt Samsung Galaxy S4 T-Mobile SGH-M919, SGH-M919M, SGH-M919V (Vũng Tàu)

Nhận unlock, mở mạng Samsung Galaxy S4 T-Mobile SGH-M919, SGH-M919M, SGH-M919V (Vũng Tàu) tất cả các phiên bản , Unlock cực nhanh, quý khách có thể chờ lấy ngay sau 10 phút, unlock bằng thiết bị nên đảm bảo an tâm tuyệt đối. 

Hỗ trợ