Tình trạng ban đầu : Máy của khách model là F430L. Sau đó lên mạng tải ROM cook của VS880 (V10 Verizon) và flash vào máy. Máy lên bình thường nhưng ko có sóng, không có imei. Gắn sim báo no service hoặc service disable. Không thể flash rom vì gắn máy tính không nhận cổng, bấm nút nguồn là máy tự chụp hình.