Đây được coi là bản ROM 7.0 Nougat đầu tiên được giới thiệu bởi thành viên dianlujitao trên XDA. Đây là bản ROM cook mã CM14 tuy còn 1 số lỗi nhưng với việc bản rom được phát hành nightly thì việc sửa lỗi là rất nhanh chóng.