Nhận Unlock SIM, Mở mạng, Giải mã cho SAMSUNG Galaxy Note 8 (SM-N950U) Sprint | Nhận độ 2 SIM cho SAMSUNG S7, S7 Edge | Xóa TK Google Samsung S8+, S8, S7 Edge, S7 (Qualcomm) ...Nhận làm qua TEAMVIEWER 0128 444 8118 0128 444 8118 để biết thêm chi tiết!

HTC

HTC

HTC Wildfire S TMobile unlock lấy ngay!

HTC Wildfire S xách tay nhà mạng TMobile, version 2.3.5 khóa mạng, Unlock thành công ! Device Found: HT18BVS02972 Connected Receiving phone info Waiting for data… Waiting for boot completion… Waiting for device id… Getting data… Serial Number: HT18xxxS02972 Android Version: 2.3.5 Manufacturer: HTC Model: HTC Wildfire S Hardware: marvel ROM Version: 2.24.531.3 BOOT Version: 1.09.0099 IMEI: 358105-04-xxx-3 CID: T-MOB010 CID: T-MOB010 CID: T-MOB010 / TMUS Backup CID: T-MOB010 Linux Kernel Version:…    đọc tiếp 

Hỗ trợ