@FREE Unlock

Hướng Dẫn Unlock Sim 100% Thành Công. No Root (Kitkat & Lollipop) [Galaxy S5 AU SCL23]

16/10/2015    
   

Về các bước thì đều giống nhau nhưng trước khi tiến hành bạn phải flash lại baseband hỗ trợ việc unlock, tùy phiên bản máy bạn đang dùng mà sẽ có baseband khác nhau. Nhớ đừng nhầm lẫn nhé. – Tải File Bootloader – Baseband Unlock: Nếu máy đang chạy KITKAT 4.4.2 thì Flash bản này LINK Nếu máy đang chạy Lollipop  thì Flash bản này LINK Cách flash file unlock qua Odin…    đọc tiếp 

Unlock, mở mạng, giải mã Samsung Wave 2 (S5250 Wave525) (Vũng Tàu)

08/09/2015    
   

Unlockvungtau.com Nhận Unlock, mở mạng, giải mã Samsung Wave 2 (S5250 Wave525) (Vũng Tàu) Model: GT-S5253 CountryCode: INU Factory SW: S5253DDKH1_ODDKA1 UniqueNumber: 21400000122502 MemoryPhone: KAT007029M(S5250) Phone S/N: RG5B937744 Phone Bluetooth ID: D0 C1 B1 46 AF 99 Phone SW: S5253DDKH1 Phone HW: MP 0.700 Phone CalData ver: 20110923 Searching server… OK Calculating security…. OK Please wait decrypt code … OK [FREZEE]:18647026 [NET LOCK]:00000000 [Subset LOCK]:00000000 [SP LOCK]:00000000 [CP LOCK]:00000000

Unlock, mở mạng, giải mã LG-TU330 (Vũng Tàu)

04/09/2015    
   

Unlockvungtau.com Nhận Unlock, mở mạng, giải mã LG-TU330 (Lấy ngay) Selected model: TU330 Mode: Normal Phone model: TU330 IMEI: 358236-02-xxxx Bluetooth address: 00:25:E5:BE:02:CC Checking security…OK Unlocking… Prepairing loader…OK Sending loader…OK Reading security area… Erasing security area…OK Writing security area…OK Phone successfully unlocked! Rebooting phone…

Unlock, mở mạng Samsung S5610 miễn phí (Vũng Tàu)

01/09/2015    
   

Unlockvungtau.com nhận Unlock, mở mạng Samsung S5610 miễn phí (Lấy ngay) Selected model: S5610 Phone Detected Phone in TAT MODE Phone SW: S5610KDDKI6 Phone BT ADDR: 38EC-E4-0067DD Phone SN: RWCBA21126 [FREZEE]:28252710 [NET LOCK]:00000000 [Subset LOCK]:00000000 [SP LOCK]:00000000 [CP LOCK]:00000000 [Sim LOCK]:00000000 [Activa LOCK]:00000000 [Phone LOCK]:1100

Unlock, mở mạng Samsung Galaxy Y S5360 miễn phí (Vũng Tàu)

25/08/2015    
   

Unlockvungtau.com Nhận Unlock, mở mạng Samsung Galaxy Y S5360 miễn phí (Lấy ngay) Operation: Unlock Selected model: GT-S5369 Waiting ADB device… OK Reading phone info… Model: GT-S5369 Android version: 2.3.6 Product code: Phone version: S5369BVLL1 PDA version: S5369BVLL1 CSC version: S5369FTMLL2 CSC country code: France CSC sales code: FTM HW version: MP 0.000 Phone S/N: RV1D80P5ZML Modem board: RF cal date: 20130805 IMEI: 355680xxxxxxxxx Checking Super user right… true Reading data from phone……    đọc tiếp 

Unlock, mở mạng Samsung 2 sim C3782 Evan (Vũng Tàu)

15/08/2015    
admin    

Unlockvungtau.com Nhận unlock, mở mạng Samsung 2 sim C3782 Evan (Lấy ngay!!!) Selected model: C3782 Selected com port: COM4 Selected speed port: 921600 Please, connect phone and press power button 3 seconds Phone Detected Use automatic parameters Phone in TAT MODE Phone master OLD IMEI: 351531051xxxxx Phone slave OLD IMEI: 351532051xxxxx Phone SW: C3782BVLF3 Phone CSC: C3782OARLF3 Phone BT ADDR: 70F9-27-CF2F82 Phone SN: R21C96Sxxx Unlock – ok

Unlock, mở mạng miễn phí Samsung Keystone 2 GT-E1205Q (Vũng Tàu)

08/08/2015    
admin    

Operation: Read Codes Selected model: GT-E1200I Waiting phone… detected COM8 Sending FDL… OK Reconnecting phone… OK Reading NV… OK Checking NV… OK IMEI Master: 354890060xxxxx Phone HW: MP 0.300 Product code: Phone S/N: R21F74J81S Please wait, calculating codes… OK (time – 00:00:18) Freeze code: 53727138 NET lock: 00000000 Sub lock: 00000000 SP lock: 00000000 CP lock: 00000000 SIM lock: 00000000 For check lock status: *#7465625#

Unlock, mở mạng, fix imei, fix lỗi sóng, nâng cấp , hạ cấp Samsung Galaxy Star S5282 (Vũng Tàu)

01/08/2015    
admin    

Unlockvungtau.com Nhận Unlock, mở mạng, fix imei, fix lỗi sóng, nâng cấp , hạ cấp Samsung Galaxy Star S5282 (Vũng Tàu) Model: GT-S5280 Android version: 4.1.2 Product code: GT-S5280LKAXFA Phone version: S5280XXAMH2 PDA version: S5280XXAMI2 CSC version: S5280OJVAMI1 CSC sales code: XFA HW version: MP 0.400 Phone S/N: RF1F126D8XE Modem board: sc8810 RF cal date: 20140112 IMEI: 359xxxxxxxxxxxx Checking Super user right… true Bypass MSL… OK Repairing IMEI… OK Rebooting phone… OK Repair…    đọc tiếp 

Unlock, mở mạng miễn phí Samsung Galaxy Y Duos S6102 (Samsung GT-S6102, Samsung GT-S6102B) tại Vũng Tàu

25/07/2015    
admin    

Selected model: S6102 Selected port: COM4 Z3X BOX Serial Port Selected port speed: 115200 Reading phone info… Model: GT-S6102 Android version: 2.3.6 Product code: Unknown Phone version: S6102XXMA2 PDA version: S6102JPMA3 CSC version: S6102OJPMA3 IMEI: 35583xxxxxxxxxx Phone S/N: RF1Dxxxxxxx Checking Super user right… true Reading data from phone… OK Unlocking… OK Rebooting phone… OK Unlock done Xin lưu ý : Khi a/c đem máy xuống cửa hàng unlock, mở mạng mà máy…    đọc tiếp 

FREE Unlock, mở mạng, fix lỗi, sửa imei cho Samsung Exhibit II 4G T679 (Samsung Ancora, Samsung SGH-T679) (Vũng Tàu)

21/07/2015    
admin    

Unlockvungtau.com nhận Unlock, mở mạng, fix lỗi, sửa imei cho Samsung Exhibit II 4G T679 (Samsung Ancora, Samsung SGH-T679) – Giá tốt, chất lượng đảm bảo. Nhận nâng cấp , hạ cấp các dòng Samsung. Platform: Samsung Android Phone model: SGH-T679 Firmware compiled date: Jul 26 2011 Firmware compiled time: 11:00:00 Firmware released date: Jul 10 2012 Firmware released time: 09:33:43 Phone IMEI: 359874-04-xxxxx-x SW version: M7630A-ABBQMAZM-4.0.40 Unlocking phone… Deactivating MSL… MSL deactivate successfully…    đọc tiếp 

FREE Unlock, mở mạng LG KP500 Cookie tại Vũng Tàu

13/07/2015    
admin    

Unlockvungtau.com Nhận Unlock, mở mạng LG KP500 Cookie miễn phí tại tp Vũng Tàu. Quý khách đem máy tới 18 Lý Thường Kiệt – tp Vũng Tàu để được unlock miễn phí. Platform: LG Infineon Selected port: USB Selected model: KP500 Disconnect battery and connect USB cable to phone… Reading info. Please wait… IMEI: 352701-03-33xxx-x Unlocking… Reading security area… Backup saved to “KP500-352701033320646_22-06-2015_11-32-21.eep” Writing security area… Phone successfully unlocked!

FREE Unlock, mở mạng Samsung GT-E1200I Pusha (Vũng Tàu)

13/07/2015    
admin    

Unlockvungtau.com nhận unlock Samsung E1200 Pusha miễn phí  Waiting phone… detected COM109 Sending FDL… OK Reconnecting phone… OK Reading NV… OK Checking NV… OK IMEI Master: 356561069xxxxxx Phone HW: MP 0.400 Product code: GT-E1200ZKITSC Phone S/N: R21FA3ZKPB Please wait, calculating codes… OK (time – 00:00:16) Freeze code: 14091357 NET lock: 64972524 Sub lock: 00000000 SP lock: 13638368 CP lock: 00000000 SIM lock: 00000000  

FREE Unlock, mở mạng, root Samsung Galaxy Ace Plus GT-S7500 (Vũng Tàu)

13/07/2015    
admin    

Unlockvungtau.com nhận Unlock, mở mạng, root Samsung Galaxy Ace Plus GT-S7500 miễn phí tại Vũng Tàu Operation: Unlock Selected model: GT-S7500 Selected port: COM3 Z3X BOX Serial Port, Software version: 20.2 Checking phone at COM3 Reading phone info… OK Model: GT-S7500 Country code: Cal date: Factory SW: S7500XXLH2 Unique number: CSJ088C9224DD5F Memory phone: Phone S/N: RV1C60NYZG PDA/CSC version: S7500XXLH2/S7500OXXLH2 Phone version: S7500XXLH1 Phone HW: MP 0.700 Cal date: 2012.06.07 Reading IMEI… OK IMEI:…    đọc tiếp 

Unlock, mở mạng Galaxy S II Skyrocket i727 (FREE) (Vũng Tàu)

11/07/2015    
admin    

Unlockvungtau.com nhận Unlock, mở mạng Galaxy S II Skyrocket i727 (Miễn phí) – quý khách chờ lấy ngay. Reading phone info… Model: SGH-I727 Factory SW: I727UCLA3 Unique number: CKY12867C6345AE Memory phone: ªU Phone S/N: R24BB40319 PDA/CSC version: I727UCLA3/I727ATTLA3 Phone version: SW VERSION :None Phone HW: REV0.2 Cal date: 2011.11.09 Reading IMEI… OK IMEI: 357288041xxxxxx Reading security… OK Unlocking… OK Reseting… OK Unlock done

Unlock, mở mạng Samsung C3050 Stratus (Miễn phí)

11/07/2015    
admin    

Unlockvungtau.com nhận unlock, mở mạng Samsung C3050 Stratus hoàn toàn miễn phí – chỉ 10 phút là xong nên quý khách có thể chờ lấy ngay.   Selected model: C3050 Selected com port: COM36 Selected speed port: 115200 Phone must be ON! Please, connect phone Entering TestMode… OK Start unlock…….. IMEI: 354300046xxxxx MSL DEACTIVATED – TRUE NET and SIM lock – deactivated Phone password change into -> 00000000 Unlock – ok Elapsed time:…    đọc tiếp 

Hỗ trợ