Máy của khách bị treo logo nhiều khả năng dính virus và khiến máy ko thể boot vào bên trong