Các model LG V20 đặc biệt các model convert đều hay bị tình trạng mất sóng khi update OTA hoặc hard reset.