23/10/2016

Asus Zenfone 4.5 A450CG T00Q bị treo logo, fix done

Máy điện thoại Asus Zenfone 4.5 A450CG T00Q bị treo logo, hard reset vẫn không hết – flash lại tuần tự từng file, boot, recovery, system

Một số hình ảnh sau khi flash thành công Asus Zenfone 4.5 A450CG T00Q

asus_t00q_zenfone-1 asus_t00q_zenfone-2 asus_t00q_zenfone-3 asus_t00q_zenfone-4

Cần chạy từng này CMD để nó hết bị treo logo

zenfone

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *