13/10/2016

Samsung Galaxy Tab 10.1 Verizon model SCH-i905 (Vũng Tàu)

Máy tính bảng Samsung Galaxy Tab 10.1 Verizon model SCH-i905 bị boot loop máy chỉ khởi động tới logo Samsung rồi lại tiếp tục khởi động – Fix done!

Unlockvungtau.com Nhận nâng cấp, nạp rom, cứu máy cho Samsung Galaxy Tab 10.1 Verizon model SCH-i905. Nhận fix lỗi treo logo, bootloop cho Samsung Galaxy Tab 10.1 Verizon model SCH-i905 mọi version.

Máy Samsung Galaxy Tab 10.1 Verizon model SCH-i905 sau khi cứu thành công sẽ yêu cầu SIM Versizon mới có thể boot vào trong, máy bị dừng tại màn hình yêu cầu SIM. Phải nạp ROM cook thì mới dùng ổn định.

Một số hình ảnh sau khi nâng cấp thành công Samsung Galaxy Tab 10.1 Verizon model SCH-i905 lên 4.2.2 

tab-10-1-verizon_sch-i905-1 tab-10-1-verizon_sch-i905-3 tab-10-1-verizon_sch-i905-4 tab-10-1-verizon_sch-i905-5tab-10-1-verizon_sch-i905-2

Tagged on:

One thought on “Samsung Galaxy Tab 10.1 Verizon model SCH-i905 (Vũng Tàu)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *