One thought on “Lenovo A319 bị treo logo, mất imei, virus – Uprom DONE!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *